Hutnictwo to specjalistyczna dziedzina, która zajmuje się przede wszystkim wytwarzaniem poszczególnych wyrobów hutniczych. W praktyce produkty te są powszechnie wykorzystywane w budownictwie, przemyśle, oraz do konstrukcji wielu maszyn i urządzeń. Poszczególne produkty hutnicze są zatem bardzo mocno pożądane i wielu przypadkach stanowią podstawę powstających produktów.

Wyroby hutnicze – klasyfikacja

Pod pojęciem wyroby hutnicze można rozumieć wszystko, co stanowi efekt końcowy produkcji w procesie kształtowania i przetapiania poszczególnych materiałów.

Poszczególne wyroby wytwarzane w hutach podlegają klasyfikacji. Podczas podziału poszczególnych wyrobów hutniczych brany jest pod uwagę przede wszystkim skład mieszanki hutniczej, z której powstał dany produkt. Skład użytej surówki decyduje bowiem zawsze o jakości oraz gatunku stali. Ogólnie wyróżnia się stal: nierdzewną, kwasoodporną, magnetyczną, narzędziową oraz konstrukcyjną.

Produkcja poszczególnych wyrobów hutniczych odbywa się poprzez ich wytapianie w specjalnych piecach. Zazwyczaj są to piece konwertorowe, łukowe lub próżniowe. W dalszej kolejności tworzone wyroby są wylewanie do form i poddawanie obróbce. I tak na przykład blachy stalowe są walcowane, a poszczególne kształtki wyciskane w przeznaczonych do tego celu prasach hydraulicznych.
Dziś na rynku wybór wyrobów hutniczych jest ogromny. Pośród wielu z nich można między innymi wymienić:

– blachy zimno i gorąco walcowane
– blachy ocynkowane
– kątowniki
– teowniki i dwuteowniki
– płaskowniki
– ceowniki
– rury i pręty
– profile zimno gięte

Powszechne zastosowanie wyrobów hutniczych

Poszczególne elementy ze stali wykorzystywane są wielu gałęziach przemysłu. I tak na przykład poszczególne pręty, siatki oraz walcówki znalazły powszechne zastosowanie w budownictwie. Bardzo często są one wykorzystywane do wykonywania zbrojeń oraz układania tynków na ociepleniach poszczególnych budynków.

Z kolei w przemyśle maszynowym bardzo często wykorzystywane są wyroby hutnicze w postaci blach stalowych i kształtek do wytaczania, wykrawania oraz wyciskania.

Z kolei wśród wyrobów w surowej postaci można wymienić: śruby, nakrętki, uchwyty, podkładki zaczepy oraz wiele innych detali.
Powszechne zastosowanie znalazły także rury stalowe, które to stanowią doskonały materiał do układania różnorodnych instalacji, począwszy od dostawy mediów po ciągi różnorodnych kabli, aż po odprowadzanie ścieków.

Niezbędne na rynku są także te wyroby, które powstają w walcowniach z cienkich blach. Są one powszechnie wykorzystywane jako materiał do produkcji karoserii samochodowych oraz wielu przedmiotów codziennego użytku na przykład AGD.