Rynek usług geodezyjnych w Katowicach z roku na rok powiększa się. Dziś firmy geodezyjne działające na tym rynku oferują bardzo szeroki zakres usług. Warto zatem wiedzieć co taka firma może dla nas zrobić.

Mapy celów projektowych
Geodezja w Katowicach to m. in. usługa polegająca na tworzeniu map celów projektowych. Każdy projekt budowlany wymaga przygotowania opracowania geodezyjno-kartograficznego. Jednym z elementów takiego opracowania jest przygotowanie mapy dla celów projektowych. Mapa taka zawiera m. in. informacje o liniach rozgraniczających z miejscowego planu zagospodarowania, o ukształtowaniu terenu oraz o zieleni na nim się znajdującej, a także informacje o obiektach oraz infrastrukturze podziemnej.

Wytyczenia obiektów budowlanych
Kolejną usługą wykonywaną przez firmy geodezyjne z Katowic jest wytyczanie obiektów budowlanych. Usługa ta polega na oznaczeniu sieci uzbrojenia terenu czy przyłączaniu mediów.

Skaning laserowy
Przedsiębiorstwa geodezyjne z Katowic wykonują także skaning laserowy 3D. Jest to nowoczesna metoda zdejmowania różnego rodzaju pomiarów. Co ważne, jest to metoda bardzo szybka i precyzyjna. Dzięki skaningowi laserowemu 3D możliwe jest uzyskanie tzw. chmury punktów o znanych współrzędnych XYZ. Otrzymane dane są następnie odpowiednio obrabiane za pomocą oprogramowania CAD. Skaning laserowy 3D często wykorzystywany jest do pomiarów różnego rodzaju konstrukcji budowlanych.

Pomiary powykonawcze budynków
Geodezja w Katowicach to także oczywiście realizacja pomiarów powykonawczych budynków. Pomiary takie zawsze wykonuje się w celu uzyskania pozwolenia administracyjnego na użytkowanie budynku. Realizacja takich pomiarów często określana jest również jako inwentaryzacja powykonawcza budynku. Dopiero po jej wykonaniu budynek może zostać wpisany do Ewidencji Gruntów i Budynków.

Wznowienie znaków granicznych
Przedsiębiorstwa geodezyjne w Katowicach zajmują się również wznawianiem znaków granicznych. Usługa ta wykonywana jest zawsze w przypadku zniszczenia pierwotnych znaków granicznych.

Podział geodezyjny
Mówiąc o usługach geodezyjnych oferowanych przez katowickie firmy nie można nie wspomnieć o podziale geodezyjnym. Często określany jest również jako podział ewidencyjny. Podział geodezyjny polega na zmianie struktury parceli w skutek czego dochodzi do zmian numeracji działek ewidencyjnych. W ten sposób tworzą się również nowe linie graniczne.

Jak zatem widać, oferta firm geodezyjnych z Katowic jest bardzo szeroka. Potrafią one zaoferować kompleksową obsługę w zakresie usług geodezyjnych.